Finnish Americans in War and Peace

usafinlandflagbanner.JPG (10441 bytes)

 

 

wpe2E.jpg (44005 bytes) Boken beskriver hur  finsk-amerikanare reagerade på geopolitska händelser omkring dem.
     Efter inflyttning till Förenta Staterna radikaliserades ungefär hälften av inflyttarna som arbetade under svåra förhållanden speciellt i guvorna i mellanvästern. Fast finsk-amerikanarna endast var en bråkdel (0.35%) av den Amerikanska befolkningen var  ca 40% av Amerikanska kommunistpartiets medlemmar Finskamerikanare i 1925.
Några emigrerade  till Sovjetunionen och var de övertygade om att de skulle leva i "Arbetarnas paradis." Andra reste som frivilliga till inbördeskriget i Spanien.
     Under Vinterkriget fanns det finsk-amerikanare i både Finlands och Sovjetunionens armeér.  Den finska kolonin delades upp skarpt längs ideologiska linjer. Kommunisterna var den största befolkningsgruppen och de gav sitt solida stöd till Stalins och Kuusinens marionettregim. Många av inflyttarna var fortfarande finska medborgare, så deras support till Sovjetunionen var landsförräderi.  Resten av immigranterna stödde Finland och Vinterkriget utkämpades med sådana ordalag i lokala tidingar att de t.o.m. hotades med åtal.
     Boken skildrar hur finsk-amerikanarna  reagerade till Vinterkriget och hur kriget beskrevs i kommunist- och den övriga pressen. I kommunistpressen beskrevs hur ryssarna  hade  Finland avskuret och den röda armén närmade sej Haparanda. En sida a boken som beskriver det kan du läsa här.

    Många av andra generationens finsk-amerikanare som hade flyttat till Sovjetunionen användes som spioner mot Finland. De talade flytande finska, men hade vuxit upp i USA och i Sovjetunionen så de hade inga sympatier för Finland. Det gick dåligt för de flesta och i en del fall blev en grupp spioner så hungriga att två finsktalande spioner beslöt att mörda och äta upp deras ryska kamrat.
     Efter att ha genomgått rysk spionundervisning hade finsk-amerikanare som var födda i USA inga problem att söka sig tillbaka till deras födelseland. Ett par finskamerikanska spioner  bytte sida. Det ledde bl.a till att en långvarig sovjetspion- Rudolf Abel- blev fast och blev eventuellt utbytt mot U2-piloten Francis Gary Powers.
     Den senare delen av boken handlar om hur Finlands närhistoria påverkade emigrationen. Läsaren får inblick i bakgunden till de händelser som tvingade finska patrioter att att emigrera till USA efter fortsättningskriget.
     Den av Sovjet dominerade kontrollkommissionen krävde hårda tag mot s.k vapengömmare. De vapengömmare som lämnade landet gjorde en enorm tjänst för sina underordnade, som utan deras medverkan inte kunde identifieras. Ett exempel på detta var svenskspråkiga västra Nyland där officern som ledde  verksamheten flydde till Venezuela och tog med sej bevisen.
     Ett tjugotal av  vapengömmarna sökte sej till USA, där de anslöt sej till Förenta Staternas armé. Ett par stycken av dem var Mannerheimkorsets riddare och en tredje riddare flydde från Finland efter att ha blivit dömd för landsförräderi. Läsarna får en inblick i vad som drev denna grupp att fly från Finland, och om deras karriärer i den amerikanska armén.        Frank Friberg  var son till en finsk styrman från Sastmola som flyttade med sin familj till Massachusetts. Frank var född i USA.. Han anställdes av CIA  som agent först i  Stockholm och sen som CIA-chef i Helsingfors. Familjen bodde i Westend och den 15 december 1961 klockan  18   ringde dörrklockan. Bakom dörren stod en KGB-major, hans fru och deras 11 åriga dotter. Analoliy Golitsyn och hans familj sökte asyl. Efter en hädelserik resa kom familjen till Washington DC. I Helsingfors krävde en desperat ambassadör Zaharov att Finlands gränser skulle stängas.  Golitsyn hade information om  politiker som var KGB-informanter i  många länder, och inte minst i Finland. I Washingron berättade Golitysyn vad han visste.
     Sovjetunionen var mån om att deras agent "Timo,"   som varit i deras rullor sedan 1948, skulle bli omvald till Finlands president 1962. Ryssarna skickade en not till Finland där de krävde miltära förhandlingar. President Kekkonen reste till Novosibirsk för att  träffa Khrushchev. Återkommen till Helsigfors håller han ett radio/ TV-tal där han nämner krig och gravar. Men som tur var, kunde katastrofen  undvikas om väljarna skulle ha förstånd att rösta på honom. Khrushchev hade lovat att kraven tills vidare skulle avlyftas ifall Finlands (Kekkonens) utrikespolitik skulle fortsätta.
      Golitsyn berättade för amerikanarna att Kekkonen var helt medveten om noten på förhand , och spelade teater därefter. Ambassadör Bernard Gufler tog Frank Friberg med sig som tolk när Kekkonen blev tillfrågad om varför han hade uppträtt såsom han gjorde. Kekkonen nekade inte till sin samverkan med ryssarna att provocera notkrisen.

Författare: Rainer Långstedt
Mjukpärmad bok, 211 sidor
Storlek: B5
Vikt 530 gr.
Utgivningsår:  2015
ISBN 978952934972
Språk: Engelska

Klicka här för videopresentation av boken på Svenska.

Ämnen som behandlas i boken:
Planen att flytta hela Finlands befolkning till Alaska om Sovjetunuionen hade ockuperat Finland efter Vinterkriget.

Berömda Finskamerikanare.

Svenska folkskolans Vänner anmälde boken i SFV Magsinet nummer 1/2016 klicka för artikeln.

 

Northeast Silva LLC

458 Halsey Valley Road
Spencer, New York 114883
northeastsilva@gmail.com
www.northeastsilva.com


wpe2A.jpg (6829 bytes)